ไทย

fileformat.com

 

เรียนรู้เกี่ยวกับไฟล์คอมพิวเตอร์ที่คุณเจอในการทำงานประจำวันของคุณ

Visit Website

Word Processing

File Formats
ไฟล์การประมวลผล Word รวมถึง TXT, RTF, DOC, DOCX, DOT & DOTX ใช้เพื่อจัดเก็บข้อความธรรมดาหรือรูปแบบ

Spreadsheet

File Formats
ไฟล์สเปรดชีตเช่น XLS, XLSX, XLSB, XLTX สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางสำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน

Page Description Language

File Formats
PDL ใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างและลักษณะที่ปรากฏของหน้าเอกสารรูปแบบทั่วไป ได้แก่ PDF & XPS
 

Presentation

File Formats
ไฟล์การนำเสนอเช่น PPT, PPTX, PPS และ PPSX เป็นคอลเลกชันของสไลด์ที่แต่ละสไลด์สามารถมีมัลติมีเดีย

Email

File Formats
ไคลเอนต์อีเมลบันทึกข้อความแต่ละข้อความในรูปแบบ EML, EMLX หรือ MSG หรือสร้างคลังเก็บอีเมลในรูปแบบ PST, OST & MBOX

Image

File Formats
ภาพดิจิตอลเป็นภาพไบนารีของภาพสองมิติรูปแบบยอดนิยม ได้แก่ JPEG, BMP, SVG, GIF & PNG